ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

دندان نیش نهفته

اگر شما چنین دندان نهفته در فک داشته باشید نباید چندان نگران شوید چون متخصصین دندانپزشکی می توانند به شما کمک کنند تا این دندان را به قوس دندانی تان باز گردانید. برای این کار شما به همکاری متخصص جراحی فک و دهان و صورت و متخصص ارتودنسی نیاز دارید. در مرحله نخست یک رادیوگرافی بزرگ از هر دو فک شما تهیه می شود تا موقعیت دقیق دندان نهفته نیش در آن تعیین شود. این دندان ها معمولا در کام و یا در زیر لپ شما نهفته هستند در این مرحله جراح فک و صورت سر این دندان را در دهان شما باز می کند و در مرحله بعد به این دندان سیم ها و براکت های ارتودنسی بسته می شوند تا با استفاده از نیروهای ارتودنسی دندان بیرون کشیده شده و در قوس دندان های شما قرار بگیرد.این درمان چند ماه طول خواهد کشید ولی در نهایت شما مهم ترین دندان فکتان را که قوی ترین دندان در میان دندان هاست و وجود آن برای گاز زدن غذا ها و نیز زیبایی صورت و لبخند ضروری است، در فک تان خواهید داشت.

www.drsadreddini.ir