ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

کشیدن سریالی دندانها

امروزه بیماران ارتودنسی به دنبال درمانهایی هستند که آسیب کمتری بر دندانها و نسوج اطراف آن وارد گردد. درمانهایی چون  serial extraction  می توانند زمان درمان، هزینه درمان، ناراحتی بیمار و زمان صرف شده توسط بیمار و والدینش را کاهش دهند.همچنین با انجام  serial extraction  در سنین پایین، از درمانهای طولانی تر در سنین بالاتر اجتناب می گردد.

در مواردی که مقدار فضای قوس برای دندانها کافی نباشد بر اساس روشی علمی که کشیدن سریال دندانها (serial extraction) نامیده می شود با خارج نمون سریال دندانهای شیری (C, D) رویش دندان های دائمی پرمولر اول (۴) تسریع می گردد تا با کشیدن ۴ ها بقیه دندانهای دائمی فضای کافی بدست آورند

www.drsadreddini.ir