ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

گسترش عرضی فک بالا

گسترش عرضی فک بالا برای حل  کمبود فضا ، مشکلات تنفسی و روابط عرضی دو فک می باشد

www.drsadreddini.ir