ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

فیس ماسک

يکي از روشهاي درماني ارتودنسی براي بيماران با فک بالای عقب و فک پایین جلوزده، جلو آوردن فک بالامي باشد که درمان موثري براي کودکان داراي نقص رشدي فک بالادر دوره دنداني مختلط مي باشد.

www.drsadreddini.ir