ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

هدگیر

هدگیر ارتودنسی برای درمان بیرون زدگی دندان ها و فک بالا استفاده می شود. این وسیله با ایجاد نیروی به سمت عقب باعث بهبود وضعیت فک و دندان ها می شود. استفاده از این وسیله نیاز به همکاری کامل بیمار دارد.

www.drsadreddini.ir