ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

چین کپ

يکي از روشهاي درماني ارتودنسی براي بيماران با فک بالای عقب و فک پایین جلوزده، عقب بردن  فک پایین مي باشد که در موارد کمی درمان موثري براي کودکان داراي نقص رشدي فک بالادر دوره دنداني مختلط مي باشد.

www.drsadreddini.ir