نوع لبخند : ميزان نمايان شدگي دنداني و لثه اي

  • دسته: مطالب علمی
  • منتشر شده در یکشنبه, 23 آذر 1393 09:16
  • بازدید: 2770

پوشش لبي دندان هاي قدامي فك بالا در هنگام لبخندكامل داراي سه وضعيت قابل تمييز مشخص مي باشد : لبخند هاي كوتاه ، متوسط و بلند شايعترين نوع ( كه در حدود ٧٠٪ بالغين جوان وجود دارد ) لبخند متوسط است كه در آن ١٠٠ تا ٧٠٪  دندان هاي قدامي فك بالا نمايان مى شود در لبخند كوتاه كمتراز ٧٥٪ دندان هاي قدامي بالا در لبخند كامل هويدا شده و در حدود ٢٠٪ جمعيت جامعه چنين لبخندي يافت مى شود در حالي كه لبخند بلند كه در آن كل دندان هاي قدامي فك بالا به همراه نواري از لثه نمايان مى شود در ١٠٪ جمعيت وجود دارد متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) بايد توجه داشته باشد با افزايش سن اين تمايل وجود دارد كه ميزان پوشيدگي دندان هاي قدامي بالا توسط لب بالا زياد مى شود و از اين روى در صد موارد لبخند بلند در ميان افراد جوان بيشتر بوده و در ميان بالغين مسن تر اين در صد كمتر مى باشد در اين زمينه همچنين تفاوت جنسي وجود دارد كه بر اساس آن خط لبخند كوتاه به طور عمده از خصوصيات مردان و لبخند بلند غالبأ ازخصرصيات زنان است بيان اين مطلب در ارتودنسي حايز اهميت است كه مقدار نمايان شدگي لبه لثه در هنگام  لبخند آن چنان كه براي متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) ممكن است قابل توجه باشد براي مردم نا خوشايند نيست و لذا بايد ديده شدن لبه لثه در هنگام لبخند به ميزان متوسط به عنوان يك تنوع قابل قبول كه به خوبي در محدوده معمول روابط لب - دندان - فك خصو صأ در خانم ها پذيرفته شده در نظر گرفته شود