فار تسریع و خطی در حرکت ارتودنسی

  • دسته: مطالب علمی
  • منتشر شده در یکشنبه, 30 آذر 1393 15:30
  • بازدید: 3887

خصوصیات فاز سوم حرکت ارتودنسی حرکت سریع دندان می باشد تحقیقات انجام شده روی پاسخ سلول های تحلیل برنده استخوان متعاقب فعال سازی دستگاه ارتودنسی نشان می دهد موجی از سلول های تحلیل برنده استخوان به طور سریع به محل هجوم می آورد که موجب حرکت سریع و قابل توجه دندان می شود مدت زمان کاربرد نیرو به همان اندازه بزرگی نیرو حائز اهمیت است از دیدگاه متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) دوره زمانی اعمال نیرو روی میزان حرکت ارتودنسی دندان تاثیر بیشتری نسبت به بزرگی نیرو دارد

نیروهای مداوم بیشتر موجب حرکت دندان می گردد چرا که سیستم بیولوژی سلولی در یک وضعیت پاسخ دهندگی پایدار باقی می ماند بر عکس اعمال نیروهای متناوب منجر به ایجاد محیط افت و خیزی از وضعیت فعالیت / خاموشی سلولی می شود