ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

پاسخ هاى سلولى در حرکت ارتودنسی 1497
نوع لبخند و ارتودنسی : میزان نمایان شدگی دندانی و لثه ای 1493
زيبايي در ارتودنسي 1357
فاز جابجایی در حرکت ارتودنسی 1307
فاز تاخیری در حرکت ارتودنسی 1590
فار تسریع و خطی در حرکت ارتودنسی 1447
طول زمان اعمال نيرو و ارتودنسي 1814
تاریخچه در تشخیص ارتودنسی 2098
تشخیص در ارتودنسی 2319
برگشت نتایج در ارتودنسی 2669
قانون سوم نیوتون در ارتودنسي 2470
دندان فک جوش و ارتودنسی 2821
توصيف كلى فاز هاى حركت ارتودنسي دندانى 2630
مكانيك و ارتودنسي 1918
مشکلات کلینیکی موجود در زمینه تصحیح ارتودنسی پوشش زیاد دندان های قدامی فک پایین توسط دندان های قدامی بالا 2888
تفاوت های جنسی در میزان نمایان شدگی دندان ها 2238
تغييرات ايجاد شده با افزايش سن در رابطه لب ودندان هاي قدامي بالا 3515
قوس لبخند 2350
ارزيابي زيبايي بر روي صندلي دندانپزشكي ارتودنسي 2263
چرا برخی کودکان و بزرگسالان در برابر درمان ارتودنسی مقاومت می‌کنند؟ 2715