ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

تغييرات ايجاد شده با افزايش سن در رابطه لب ودندان هاي قدامي بالا

با گذشت سن تغييرات پيش رونده اي در موقعيت لب بالا و پايين حاصل مي شود كه علت آن اثرات جاذبه است مطالعات ارتودنسی در زمینه موقعیت عمودی دندان های قدامی در صورت افراد در گروه های سنی مختلف انجام شده است Peck و همکارانش بیان داشتند که میزان نمایان شدن دندان ها قدامی بالا در حالت معمول ( استراحت ) می باشند برای پسران 15 ساله 4/7 میلیمتر و برای دختران در این سن 5/3 میلیمتر می باشد در تمام سنین تفاوت سن مشهود بود و میزان دیده شدن دندان ها در دختران بیشتر بود Dong یک متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) در تحقیقی تغییرات سنی حاصل شده در میزان نمایان شدن دندان ها در وضعیت معمول و در حالت لبخند مورد مقایسه قرار دادند و این مطلب را که تغییرات سنی در میزان نمایان شدن دندان ها در حالت معمولی شدیتر از حالت لبخند می باشد را ثابت نمودند با بالا رفتن سن میزان نمایان شدن دندان های قدامی پایین افزایش می یابد متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) توجه دارد میزان نمایان شدن دندان های قدامی پایین پس از 60 سالگی تقریبا معادل میزان نمایان شدن دندان های قدامی فک بالا قبل از 30 سالگی است ارتباط تنگاتنگی بین نمایان شدن دندان ها در حالت معمول و هنگام صحبت کردن وجود دارد در زمینه بروز و بیان شخصیت و سن با میزان نمایان شدن دندانی در موقع صحبت کردن ممکن است از هر نظر به همان اندازه میزان نمایان شدن دندانی در هنگام لبخند حائز اهمیت باشد مهمترین اطلاعات زیبایی در طرح ریزی درمان ارتودنسی هنگامی که بیمار در طی مکالمه معمول مورد مشاهده قرار می کیرد حاصل می شود نمایان شدن دندانی موقع لبخند چنین اطلاعاتی را فراهم نخواهد ساخت زیرا که در هنگامی که شخص لبخند می زند لب بالای وی به طور فعال توسط سه گروه عضلانی مختلف بالا می رود به این دلیل تقریبا در هر فردی بدون توجه به سن دندان های قدامی بالا به خوبی در هنگام لبخند کامل نمایان خواهند شد حتی اگر در طی صحبت فقط دندان های قدامی پایین قابل رویت باشند به بیان ارتودنسی تغییرات سنی در نمایان شدن دندان ها هنگامی که بیمار صحبت می کند یا در وضعیتی که لبها در حالت استراحت می باشند بسیار مشخص تر و بارزتر از موقعی است که لبخند میزند که توسط متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) مد نظر قرار می گیرد افتادگی بافت نرم اطراف دهان تا حدی مربوط به صاف شدگی طبیعی و کشیدگی و کاهش الاستیسیتی پوست با گذشت سن می باشد لب بالا طویل تر شده و به تدریج مقدار بیشتری از دندان های قدامی بالا را می پوشاند در حالی که افتادگی لب پایین کم کم مقدار بیشتری از دندان های پایین را نمایان خواهد ساخت متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) می تواند چنین نتیجه بگیرد که مشخص بودن دندان های بالا در هنگامی که لب ها در وضعیت استراحت است دلالت بر جوانی و زیبایی داشته در حالی که نمایان شدگی دندان های فک پاین خصوصیات سالخوردگی می باشد اهمیت بعد عمودی در نمایان شدگی دندانی در رشته ارتودنسی و جراحی ارتوگناتیک مورد توجه قرار گرفته است

www.drsadreddini.ir

Image result for orthodontics