ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی ، ارتدنسی ، متخصص ارتودنسی در تهران ، متخصص ارتودنسی در غرب تهران ، متخصص ارتودنسی در شرق تهران ، دکتر فرهاد صدرالدینی ، دکتر صدرالدینی ، دندانپزشک ، دندانپزشکی

دندان فک جوش و ارتودنسی

در موارد نادری دندان ممکن است بدون توجه به میزان نیروی خارجی اعمال روی آن به هیچ عنوان حرکت نکند یک متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) می داند یک علت محتمل برای این حالت پدیده ای است که دندان فک جوش نامیده می شود که در نقطه تماس اتصال مستقیم ریشه دندان با استخوان وجود دارد

معمولا علت اولیه دندان فک جوش ضربه موضعی با منشا خارجی می باشد عواقب این وصعیت تحلیل پیشرونده ریشه همراه با جایگزینی ریشه توسط استخوان ( تحلیل جایگزینی ) و توقف رشد استخوان اطراف دندان در بیماران در حال رشد می باشد افرادی که دارای غیبت مادرزادی دندان های دایمی جایگزین می باشند معولا دچار دندان شیری فک جوش می شوند

در موارد نادری فک جوش بودن بسیار جزیی که فقط منطقه محدودی از دندان به استخوان متصل شده است اتفاق می افتد در صورتی که بتوان با کاربرد نیزوی ارتودنسی کافی بر این نواحی موضعی اتصال استخوان-دندان غلبه کرد و الگوی نرمال حرکت ارتودنسی دندانی را پشت سر گذاشته می شود

www.drsadreddini.ir

Image result for orthodontics